Cybersecuritywet

Medio 2018 wordt de Cybersecuritywet van kracht. De Cybersecuritywet is de nationale implementatie van de Europese richtlijn over “Netwerk- en Informatiebeveiliging” (of NIB-richtlijn).

Voor meer informatie over de Cybersecuritywet, kijk hier.

De Cybersecuritywet kent een verplichte risicoanalyse en maatregelen met betrekking tot netwerk- en informatiebeveiliging en een toezichthouder die toeziet op de naleving. Als een inbreuk op uw netwerk- en informatiebeveiligingssysteem is geconstateerd dan bent u onder de Cybersecuritywet verplicht om deze te melden.

Een van de medewerkers van DIGITALconfidence is nauw betrokken bij het wetstraject en verantwoordelijk voor de inrichting van het toezicht bij Agentschap Telecom en tevens voorzitter van de werkgroep van alle toezichthouders op de Cybersecuritywet.

Vanuit die kennis en ervaring, kan DIGITALconfidence u:

  • Inzicht verschaffen in de Cybersecuritywet en de NIB-richtlijn;
  • Adviseren over de vraag of de Cybersecuritywet op u van toepassing is;
  • Adviseren wat u moet doen om aan de Cybersecuritywet te voldoen.

DIGITALconfidence ondersteunt bij het inrichten, implementeren en borgen van uw privacybeleid.

Zodat uw beleid voldoet aan de wettelijke eisen, maar ook hand in hand gaat met de dagelijkse praktijk. Dit is een belangrijke bouwsteen voor de betrouwbaarheid van uw organisatie.

Wij zetten onze kennis en ervaring in voor uw praktijk en uitdagingen, voor uw hele organisatie -van medewerkers tot aan het management. Wij kennen de regels en weten hoe ze moeten worden toegepast. Wij versterken waar nodig vaardigheden en zorgen met u samen voor een goede communicatie.