Op welke inhoudelijke terreinen zijn wij uw expert?

Privacy - AVG

Hoe dient u om te gaan met de gegevens van uw klanten?

Informatiebeveiliging

Hoe zorgt u voor optimale beveiliging van uw kostbare bedrijfsgegevens?

Identitymanagement

Wie moet tot welke informatie toegang hebben?

Cybersecuritywet

Waarom is deze nieuwe wet voor u als ondernemer relevant?

Privacy – AVG/GDPR

Wilt u continu grip hebben op privacy binnen uw organisatie en bewustzijn van de risico’s die uw
organisatie loopt? Kies dan voor de transparante en integrale aanpak van DIGITALconfidence.

Informatiebeveiliging

Beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid vormen de uitgangspunten van goede
informatiebeveiliging. DIGITALconfidence helpt uw organisatie bij het opzetten en inregelen van
een gedegen informatiebeveiligingsbeleid en praktijk.

Identitymanagement

Bij identiteitsmanagement hoort het inregelen van autorisaties op diverse niveaus.
DIGITALconfidence heeft veel ervaring met identiteitsmanagement en in het bijzonder met de diverse betrouwbaarheidsniveaus die door het Forum Standaardisatie worden voorgeschreven.

Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen

De nieuwe Wbni (sinds 2018) stelt vanuit cyberrisico’s weerbaarheidseisen aan verschillende sectoren (bijvoorbeeld aan de energiesector) en Digitale Service Providers (clouddiensten). DIGITALconfidence was nauw betrokken bij het wetstraject, de inrichting van het toezicht bij Agentschap Telecom en de werkgroep van alle toezichthouders op nationaal en op Europees niveau. Wilt u weten meer weten over de Wbni of hebt u hulp nodig bij de implementatie?